Karta VIP

Przywileje dla posiadaczy kart VIP Klubu Taawa

 • wejście do klubu poza kolejnością
 • bezpłatne wejście do klubu na imprezy płatne (z wyłączeniem koncertów i Sylwestra)
 • wejście do VIP Lounge ze znajomymi(3 osoby)
 • bezpłatne rezerwacje loży, także w strefie VIP
 • 20 % rabatu (na wybrane produkty)
 • specjalne, imienne zaproszenia na eventy organizowane w klubie
 • zaproszenia na eventy organizowane jedynie dla gości VIP
 • promocje na wybrane alkohole PREMIUM
 • poczęstunek w strefie VIP lounge*
 • możliwość zamówienia cateringu w specjalnej cenie

 

Karta VIP wydawana jest przez Management klubu 

 • uznaniowo

 

 

Posiadacze kart klubu Taawa akceptują warunki ich wydania i są częścią programu lojalnościowego elitarnego klubu.

 1. Karta klubowa jest wydawana bezpłatnie na okres 24 miesięcy.
 2. Karta klubowa jest wydawana na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza.
 3. Kartą klubową może posługiwać się jedynie osoba, na której dane jest ona wystawiona.
 4. Karta klubowa musi być okazana przed wystawieniem rachunku.
 5. Promocje nie łączą się.
 6. Klub zastrzega sobie prawo odmowy wydania karty klubowej bez podania przyczyny.
 7. Management Klubu może unieważnić kartę klubową w przypadku gdy jej posiadacz naruszy regulamin klubu.
 8. Posiadacza karty klubowej oraz osobę towarzyszącą obowiązuje selekcja przy wejściu do klubu Taawa.
 9. Zagubienie lub kradzież karty klubowej należy zgłosić bezzwłocznie personelowi klubu.
 10. Karta klubowa stanowi własność klubu Taawa, nie jest kartą płatniczą i może być używana jedynie w celu wskazanym i zgodnym z regulaminem klubu Taawa.
 11. Klub zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Karty Klubowej Klubu Taawa.